Shemz (NPK)

Group: NPK/Sin Squad

Shemz (NPK)

Songs

ND x Bizzy x TP x Shemz - Beef Is Frying

ND x Bizzy x TP x Shemz - Beef Is Frying

Tempz x Joobz x Shemz x Trills - Opp Block Tour

Tempz x Joobz x Shemz x Trills - Opp Block Tour

Shemz x Tugga - Pedal Bike Days

Shemz x Tugga - Pedal Bike Days